Společnost AGC Flat Glass Czech jako titulární partner v Kryrech

6. 4. 2019. Titulárním partnerem závodu AGC Kryry třikrát jinak se stala společnost AGC Flat Glass Czech/ Processing závod Kryry. Rádi bychom zde v krátkosti uvedli historii i součastnost společnosti. Je to největší průmyslovým závod v Kryrech. Stojí na místech, kde původně ve druhé polovině 19. století stával cukrovar, který však dvakrát vyhořel. V roce 1908 závod koupil pan Nachtschauer, který zde zahájil výstavbu sklárny. Ani ta však požáru neunikla. V roce 1917 vyhořela její značná část, avšak obnova na sebe nenechala dlouho čekat. Sklo se pak začalo vyrábět na výkonnějších a modernějších strojích. Roku 1935 byla výroba firmy již výhradně zaměřena na broušení a leštění skla a výrobu zrcadel. Vzhledem k tomu, že majitel sklárny byl židovského původu, odešel již v roce 1938 do Anglie. Němci dosadili do vedení svého správce. V roce 1945 byla sklárna převzata do národní správy. Protože měla sklárna více než padesát zaměstnanců, byla podle dekretů prezidenta roku 1946 znárodněna. Sklárna se tak stala provozovnou národního podniku Chudeřické sklárny. V padesátých letech se tu vyráběla skla do autobusů, lodí nebo i sklíčka do brýlí. Od roku 1959 byla likvidována dosavadní výroba broušení skla na plocho a zavedena výroba nová – nábytkového skla a zrcadel. Postupně byla prováděna adaptace budov a výrobních hal. V roce 1961 se v provozovně zavedla výroba skla ledovaného a matovaného. Toto sklo se vyváželo do 40 zemí světa a kryrská sklárna byla jediným závodem v republice, který je vyráběl. Roku 1962 byla do Kryr převedena i výroba kalených skel malých formátů pro spotřební průmysl. V roce 1969 byla zprovozněna linka na výrobu zrcadel, která ji výrazně urychlila. Kryrská sklárna byla v roce 1971 pobočným závodem Sklo Unionu Teplice. Rok 1983 znamenal zvrat ve výrobě – ruční broušení bylo nahrazeno strojním za použití diamantových nástrojů a byla do provozu uvedena nová stříbřící linka. Po roce 1989 vstoupil do českého závodu zahraniční investor – belgická firma Glaverbel. Od dubna 1991 nese kryrská sklárna název Glavunion, a. s. Teplice, závod Mirrors Kryry. Ta rozhodla o vybudování nového závodu. Provoz stávajícího závodu byl odstaven v červenci 1991 a od poloviny srpna a září byl přestěhován do provizorních hal mechanizačního střediska v Očihově. Zde již byly instalovány nové špičkové stroje pro výrobu v novém závodě. Tady se v omezené míře a sortimentu vyrábělo do dubna 1993. Demolice starého závodu započala v říjnu 1991. V lednu 1992 pak byla zahájena výstavba nového závodu, přičemž všechny stavební práce prováděly české stavební firmy. Závod byl předán k 30. červnu 1993. Od 1. Ledna 1999 byl obchodní název společnosti změněn na Glaverbel czech, a. s. Teplice, závod Kryry. V listopadu 2000 se započalo s výstavbou nové expediční haly. V průběhu července a srpna 2001 proběhla přestavba linky na výrobu zrcadel na vyšší výkonnost a větší rozměry (až 3,2 x 6 m). 14. září tohoto roku byla nová linka slavnostně otevřena. Vzhledem k začlenění fy Glaverbel do skupiny Asahi byla v roce 2007 společnost přeměňována na AGC (Asahi Glass Company). Její česká část na AGC Flat Glass Czech. V první dekádě 21.století byl závod nadále modernizován nákupem nových zařízení jako kalící pece, sítotisku a dalších brusek. V současné době závod vyrábí zrcadla a lakovaná skla ve velkých formátech jako surovinu pro další zpracování svých zákazníků a vyrábí na objednávku z těchto surovin a dalších plochých skel výrobky dle specifikace odběratelů. Závod má v současnosti okolo 170 zaměstnanců.

Hlavní menu

Facebook icon

Sledujte nás na
Facebooku