Horažďovice

Horažďovice, třetí největší město okresu Klatovy, leží na levém břehu řeky Otavy v nadmořské výšce 427 m a s přidruženými obcemi mají téměř 6 000 obyvatel. Od začátku roku 2003 jsou obcí s rozšířenou působností, městský úřad zajišťuje státní správu pro 20 obcí, tj. 12,5 tis. obyvatel. Městem prochází železniční trať Plzeň – České Budějovice a Horažďovice Předměstí – Klatovy – Domažlice.

Historie Horažďovic je odedávna spjata s nedalekou staroslavnou Práchní, jež dala jméno nejen hradu, který na ní stál, ale i celému kraji. Prácheňským krajem se v 13. století rozuměla oblast, která zahrnovala přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko. V době, kdy se jeho správním centrem stalo město Písek, začal hrad na Práchni pozbývat svého významu a život se začal postupně soustřeďovat do trhové osady na úpatí Práchně – Gorazdějovic. Osada, která měla výhodnou polohu při řece a na obchodní cestě z Bavor do Prahy, byla roku 1292 povýšena králem Václavem II. na město. Ve 13. století zde nechali Bavorové ze Strakonic postavit velký gotický kostel na náměstí, gotickou tvrz, z níž později vznikl renesanční zámek - dnešní podoba zámku je barokní, z původního renesančního se dochovalo pouze nádvoří a věž. Bavorové nechali opevnit Horažďovice dvojitými hradbami, Červená brána je jedna z nejstarších dochovaných bran v Čechách.

Vyhlášenou zajímavostí v Horažďovicích byl umělý chov perlorodek. Výlov byl organizován pouze vrchností a v letech 1809 a 1818 se ho účastnil i císař František I. Při posledním výlovu v roce 1944 bylo otevřeno 20 tisíc kusů perlorodek a získáno několik desítek kusů perel.

V současné době je na území města prohlášena městská památková zóna a evidováno 41 nemovitých kulturních památek. Mezi ty nejvýznamnější patří již zmíněný areál zámku, Červená brána, děkanský kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jana Křtitele, masné krámy, Husův pomník a klášterní kostel Panny Marie ze 16. století, který stojí na místě, kde byla roku 1330 vystavěna kaple sv. Michala. V klášteře po dobu téměř sta let (1854 – 1950) působila generální správa kongregace Školských sester de Notre Dame. Poblíž města, na vrchu Prácheň, se nachází kostel sv. Klimenta – devátý křesťanský kostelík v Čechách, zřejmě vysvěcený samotným Metodějem v roce 1994 byl vypracován podrobný program regenerace městské památkové zóny a obec každoročně vynakládá na jeho realizaci značné finanční prostředky.

Péče o zdraví a seniory je zajišťována nemocnicí s rehabilitačním centrem, vybudováním městského zdravotnického zařízení a dvou moderních domů s pečovatelskou službou. První byl postaven v roce 1995 dle projektu Ing. Arch. J. Stříleckého, druhý (dle návrhu prof. Aleny Šrámkové) byl dokončen v roce 2003 a byl oceněn v architektonické soutěži „Nový domov“ cenou Grand Prix. Další ocenění, tentokrát za novou stavbu v historickém prostředí, získal víceúčelový objekt na Husově náměstí od Ing. Arch. Josefa Pleskota.

Kulturní život města zajišťuje především kulturní středisko, které provozuje kulturní dům a kino, každoročně pořádá Západočeskou přehlídku amatérského divadla, společně s městem oslavy jmenin města, masopustní průvod a mnoho jiných akcí. V městském muzeu sídlícím v zámku je řada expozic, galerie a konají se četné přednášky a koncerty. Obnoven byl pěvecký spolek Prácheň, založeno Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů, dloubou tradici má Ochotnický divadelní soubor, loutkové divadlo Rolnička a Spolek rodáků a příznivců Horažďovic.

Také o sportovní vyžití je zde postaráno. Každým rokem se koná mezinárodní mistrovství v motokrosu, cyklistický závod Horažďovický trojúhelník a turistický pochod Horažďovická padesátka, druhý nejstarší v republice. Ve sportovním areálu Na Lipkách se nacházejí nejen tenisové kurty, skateboardová plocha a fotbalové hřistě, ale i krytý plavecký bazén s možností mnoha aktivit.

Fotogalerie

Pozvánka k návštěvě Aquaparku v Horažďovicích

Zveme vás k návštěvě Aquaparku v Horažďovicích. Aquapark byl otevřen v říjnu 2000 a svou úrovní, vybaveností a poskytovanými službami patří mezi nejmodernější v České republice.

V ceně vstupenky je využití těchto vodních atrakcí

  • tobogán (62 m dlouhý)
  • dětský bazének s 2 skluzavkami, masážními tryskami pro děti a vodní kolotoč
  • perličková lázeň
  • umělé vlnobití a kulový vodotrysk
  • protiproud a vzduchový rošt
  • chrlič vody
  • vodní hřib
  • vodní a vzduchová lůžka s masážními tryskami

Dále je zde sauna, fitcentrum, horolezecká stěna.

Občerstvení zajišťuje restaurace, která nabízí různé druhy minutkových jídel, salátů, pití a lze ji navštívit i v plavkách z bazénové haly.
V letních měsících bude k dispozici odpočinková terasa situovaná na jižní stranu.

Otevírací doba pro veřejnost:  
Pondělí až čtvrtek od 13:00 do 22:00
čtvrtek až neděle od 09:00 do 22:00

Vaše spokojenost je pro nás prvořadým cílem a těšíme se na Vaši návštěvu.
Veškeré informace poskytneme na telefonním čísle 376 511 481.
www.bazen.horazdovice.czHlavní menu

Facebook icon

Sledujte nás na
Facebooku