Rozhledna Bohušův vrch

Rozhledna na Bohušově vrchu se nachází necelé 2 km východně od centra města Planá. Bohušův vrch, dříve nazývaný Šibeniční je vysoký 571 m. V jeho západní části se nachází zbytek někdejšího parku tvořeného hlavně starým bukovým porostem. Další části tvoří zpustlý ovocný sad, prorostlý křovinami a pásy stromů.

 Foto rozhledny BV I.jpg

Tak jako mnoho jiných rozhleden, byla i ta na Bohušově vrchu, postavena na přelomu 19. a 20. století. S jinými rozhlednami má společné i to, že její stavba nebyla jednoduchá a původní plány musely být redukovány z důvodu nedostatku peněz na její výstavbu. Původně na Šibeničním vrchu stával dřevěný vyhlídkový gloriet, který ovšem chátral.

Městský okrašlovací spolek v Plané se v březnu 1908 rozhodl, tento gloriet nahradí vyšší věží. Původní plány dokonce počítaly s věží vysokou téměř 30 metrů, která měla nést honosný název Jubilejní rozhledna císaře Františka Josefa. Ten totiž v roce, kdy Městský okrašlovací spolek rozhlednu plánoval, slavil šedesáté výročí své vlády. Stavbu nejvíce prosazoval předseda spolku stavitel Thomas Turner, jehož firma měla rozhlednu stavět. Základní kámen k rozhledně byl položen v den císařského výročí 2. 12. 1908. Jenže v průběhu stavby se nedostávalo peněz a tak nakonec vznikla jen šestnáctimetrová cihlová věž, k níž byl přistavěn domek pro strážného a prodej občerstvení. Slavnostního otevření se dočkala v létě 1909.

V 60. letech minulého století začala věž sloužit jako nosič antén pro televizní vysílání. Přístup pro turisty byl omezen a posléze zcela zakázán. Tento stav trval až do konce 90. let, kdy zmizely antény a byl zbourán sousední domek. Protož se rozhledna nacházela ve velmi špatném stavu, bylo nutné provést celkovou opravu. Po opravě byla 28. října 1999 rozhledna opět pro veřejnost otevřena.

Foto rozhledny BV II.jpg 

Rozhledna na Bohušově vrchu je vysoká 16 m a na vyhlídkovou plošinu vede 73 schodů. Dostanete se k ním po silnici z Plané do Konstantinových Lázní, ze které odbočíte na menší silnici směrem na Otín a po 150 m odbočíte na polní cestu vedoucí přímo k rozhledně. V Plané se také nachází železniční stanice (žel. trať č 170 Plzeň - Cheb). Odtud je to po modré turistické značce přes centrum města a dále po neznačené silnici a polní cestě asi 2 kilometry.

Z věže lze vidět samotné město Planá a jeho okolí, severní část Českého lesa i část Slavkovského lesa s nejvyšším vrchem Dyleň, dále Tepelská vrchovina i hrad Přimda. Rozhledna je celoročně volně přístupná.

2014-04-11 10.32.51.jpg2014-04-11 10.28.50.jpg 2014-04-11 10.32.33.jpgHlavní menu

Facebook icon

Sledujte nás na
Facebooku