Tip na výlet

Jízdárna Světce

 letecky_pohled.jpg     Asi 1 km od rozhledny Vysoká, v blízkosti trasy běhu A, se v obci Světce nachází národní kulturní památka - Jízdárna Světce. Tuto unikátní stavbu nechal v letech 1858 -1861 vybudovat Alfred I. Windischgrätz v průmyslovém stylu, ale zároveň v ní najdeme romantické prvky a prvky typické pro aristokratické stavby. Jedinečný je krov s tzv. lucernou, což je hranolový světlík ve vrchní části, který přináší do jízdárenské haly maximum světla.

        Ve své době byla jízdárna velmi pokrokovou stavbou. Jízdárna obsahovala v suterénu kovárnu, sklady, uhelnu, byt kováře, prostory pro odvoz hnoje (shoz přímo  na vozy), v patrech se nacházely lóže, ochozy a obytné pokoje s toaletami. V Jízdárně bylo možno ustájit 24 koní. Bylo zde tak jedinečné zázemí jak pro koně tak i pro návštěvníky a jezdce. Nejkrásnější místností je knížecí lóže, odkud je jeden z nejhezčích výhledů do jízdárenské haly.

        Jízdárna ve Světcích největší stvabou svého druhu v České republice a po Španělské jízdárně ve Vídni také druhou největší ve střední Evropě.

Jizdarna_jizni_rondely.jpg

       Během 20. století však budova značně chátrala. V devadesátých letecj minulého století se dokonce uvažovalo o jejím zbourání. Naštěstí se rozhodlo o rekonstrukci Jízdárny a díky postupným opravám, které neustále probíhají, můžeme ji obdivovat v dnešní podobě i my. Díky opravám neprobíhají pravidelné prohlídky, ale je možné si prohlídku domluvit individuálně. 

    Stavitelem a původním majitelem jízdárny byl Alfred I. Windischgrätz, obecně u nás známý jako generál Windischgrätz, jak se dostal i do lidových písní. Byl to vskutku on, kdo nechal dělostřelectvem ostřelovat Prahu, aby tak porazil vzbouřence. Zasloužil se však také o rozkvět svého panství v Tachově. V roce 1825 odkoupil klášterní panství Kladruby. Za jeho života byly dokončeny přestavby tachovského zámku. Z jeho iniciativy byl rovněž upraven kostel sv. Václava v Tachově. Z podzemi kostela byly vykopány staré hroby zde pohřbeného tachovského patriciátu a takto získaný prostor byl upraven jako rodinná hrobka Windischgrätzů využívaná v letech 1830 – 1886.

       V blízkosti Jízdárny se nachází bývalý klášter, který se Alfred I. snažil přestavět v honosný zámek. Dnes z něj zůstaly pouze romantické ruiny.

Jizdarna_celkovy_pohled.jpg Hlavni_sal_interier_1.jpgHlavní menu

Facebook icon

Sledujte nás na
Facebooku